Kategoriler

Zİnayi Necdet Sezer Suç olmaktan Çıkardı

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23638.pdf    13 Mart 1999-Say ı : 23638 sayılı resmi gazete 

Resmi gazete PDF formatlı olduğundan karar metinlerini teknik olarak buraya aktaramadım.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : Esas Sayısı : 1998/3 Karar Sayısı : 1998/28 Karar Günü : 23/6/1998 karar.

    Anayasa Mahkemesi aşağıdaki tarihli kararıyla önce erkeğin  zinasını suç olmaktan çıkardı

Kocanın zina suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu'nun 441. maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin 23.9.1996 günlü, Esas: 1996/15, Karar: 1996/34 sayılı kararıyla, Anayasa'nın 10. maddesinde öngörülen "eşitlik" ilkesine aykırı bulunarak iptal edilmiş ve iptal nedeniyle oluşan hukuksal boşluğun doldurulabilmesi için de kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. İptal kararının 27.12.1996 günlü, 22860 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmasına ve yayım tarihinden itibaren bir yıl geçmesine karşın, yasakoyucu tarafından yeni bir düzenleme yapılmadığından, kocanın zinası suç olmaktan çıkmış, buna karşılık, Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesi uyarınca karının zinası suç sayılmaya devam etmiştir.  

Sonra da. yukarıdaki kırmızı kararla da kadının zina etmesini suç olmaktan çıkardı. Ahmet Neejdet Sezer 1. kararda Anayasa Mahkemesi  asıl üyesi; yukarıdaki kırmızı kararda da ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI idi.

Ak parti 3 kasım 2002 de iktidar olmuştu. Resmi rakamlar bu şekildedir. Özetlersek:

1- 23.9.1996 günlü, Esas: 1996/15, Karar: 1996/34 sayılı kararıyla erkeğin zinası suç olmaktan çıktı
2- 23.6.2-1998 tarihli Esas Sayısı : 1998/3 Karar Sayısı : 1998/28 Karar Günü kararla da kadının zinası  suç olmakatan çıktı

3-3 kasım 2003 de Ak partı iktidara geldi.

Başbakan Tayıp erdoğan "Eşlerden biri zina ettiğinde diğer eş onu affetsin veya etmesin" e uğraştı. Buna da çoğu kadın dernekleri karşı çıktı ve olmadı.


Murat Koç Rize Çayeli
0505 432 11 83
murat.koc1952@gmail.com
www.muratkoc53.com ©
X